Showroom tại Yên Tử, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.